Department Of Psychology A.U.TH.
Αρχική arrow Στογιαννίδου Αριάδνη
Στογιαννίδου Αριάδνη
Γενικά Στοιχεία Εκτύπωση E-mail

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια των Διαγνωστικών Μεθόδων και Συμβουλευτικής

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Τμήμα Ψυχολογίας, Φιλοσοφική Σχολή

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη

Γραφείο 416,

Τηλ: 2310-997347

Fax: 2310-997384

e-mail: Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε


Τίτλοι Σπουδών:

1980 Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ. (Τμήμα Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας)

1983 Master of Arts Hofstra University, New York

1986 Doctor of Philosophy ( Clinical and School Psychology) Hofstra University, New York, Η.Π.Α.


Επιστημονική και Επαγγελματική Δραστηριότητα:

1988-παρόν Τμήμα Ψυχολογίας Α.Π.Θ.

1988-1992 Ειδική Επιστήμονας

1993-2000 Λέκτορας

2000 – 2006 Επίκουρη Καθηγήτρια

2004 Μονιμοποίηση σε οργανική θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα της Επίκουρης Καθηγήτριας

2006-παρόν Αναπληρώτρια Καθηγήτρια


1989 Τμήμα Φ.Κ.Σ., Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ειδική Επιστήμονας

1989-1992 Παιδαγωγικό Τμήμα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Ειδική Επιστήμονας

1988-1992 American College of Higher Studies, Assistant Professor

1987-1990 Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής

1987-1988 Ψυχολόγος Μονάδας Ερευνών Αθήνας

1988-1990 Προϊσταμένη Μονάδας Ερευνών Θεσσαλονίκης

 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ:

Relationship between severity of behavior problems and views about psychological maladjustment in Greek and American students. Hofstra University, New York.(Υποβλήθηκε και εγκρίθηκε στις 19 Ιουλίου 1986)

 


 
Δημοσιεύσεις Εκτύπωση E-mail

 

 1. Στογιαννίδου, Α. (1987). Η χρησιμότητα των τεστ WISC-R και WAIS-R στην αξιολόγηση της προσωπικότητας. Επιθεώρηση Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, 2&3, 67-72.

 2. Παπαδάτος, Γ. & Στογιαννίδου, Α. (1988). Κοινοτική Ψυχική Υγιεινή: Η εναλλακτική πρόταση στην παραδοσιακή Ψυχιατρική. Αθήνα: Λίτσας.

 3. Στογιαννίδου, Α. (1990). Μοντέλα αντιμετώπισης στις Η.Π.Α. Πρακτικά Σεμιναρίου Μαθησιακών Δυσκολιών (σελ. 60-61). Θεσσαλονίκη: Σύλλογος Αποφοίτων Αμερικανικού Κολεγίου Ανατόλια.

 4. Μπουμπιώτη, Ε., Παπαδάτος, Γ., Ποταμιάνου, Μ., & Στογιαννίδου Α. (1991). Γενικά δημογραφικά στοιχεία εφήβων Ιδρυμάτων Αγωγής. Πρακτικά Συμποσίου για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της εγκληματικότητας ανηλίκων (Αθήνα, 14-16 Οκτ. 1988) (σελ. 95-105). Θεσσαλονίκη: Σάκκουλα.

 5. Adamopoulos, j. & Stogiannidou, A. (1996). The perception of interpersonal action: Culture – general and culture – specific components. In H. Grad, A. Blanco & J. Georgas (Eds.), Key issues in cross-cultural psychology (pp. 263-275). Amsterdam: Lisse, Swets & Zeitlinger.

 6. Στογιαννίδου, Α. & Ακριτίδου, Μ. (1998). Οι διαστάσεις του ενδιαφέροντος και της αυτοπεποίθησης ως παράμετροι επαγγελματικών προτιμήσεων. Επιθεώρηση Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, 46-47, 97-110.

 7. Στογιαννίδου, Α. & Φαρμάκης, Ν. (1998). Στάσεις και απόψεις φοιτητών και φοιτητριών του ΑΠΘ για την επαγγελματική σταδιοδρομία. Στο: Γραφείο Διασύνδεσης ΑΠΘ (Εκδ.), Πρακτικά Ημερίδας: Γραφεία Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας, 5/11/97 (σελ. 29-50). Θεσσαλονίκη: Συγγραφέας.

 8. Στογιαννίδου, Α., Κιοσέογλου, Γ., & Χατζηδημητριάδου, Ε. (1999) Σχέσεις μεταξύ γνωστικής «ορθολογικότητας», αυτοεκτίμησης και σχολικής επίδοσης, σε μαθητές/ριες ελληνικών Γυμνασίων. Ψυχολογία, 6, 72-87.

 9. Bibou – Nakou, I., Stogiannidou, A., & Kiosseoglou, G. (1999). The relation between teacher burnout and teacher’s attributions and practices regarding school behavior problems. School Psychology International, 20, 209-217.

 10. Bibou – Nakou, I., Kiosseoglou, G., & Stogiannidou, A. (2000) Elementary teacher’s perceptions regarding school behavior problems: implications for school psychological services. Psychology in the Schools, 37 (2).

 11. Στογιαννίδου, Α., Φαρμάκης, Ν. & Καζή, Σ. (1999). Η επίδραση του κλάδου σπουδών, κοινωνικοοικονομικού επιπέδου και φύλου στις απόψεις για την επαγγελματική σταδιοδρομία. Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Ψυχολογίας ΑΠΘ, 3ος τόμος, 191-218.

 12. Μπίμπου, Ι. & Στογιαννίδου, Α. (1999). Συμβουλευτική στα πλαίσια του σχολείου: δυνατότητες και περιορισμοί. Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Ψυχολογίας ΑΠΘ, 3ος Τόμος, 117-135.

 13. Στογιαννίδου, Α. (1999). Χρήση ψυχομετρικών εργαλείων στην επαγγελματική συμβούλευση: δυνατότητες και περιορισμοί. Πρακτικά 1ου εκπαιδευτικού σεμιναρίου συμβούλων σταδιοδρομίας Χαλκιδική, Σεπτέμβριος 1998, 96-101. Θεσσαλονίκη: Οριζόντια Δικτύωση Γραφείων Διασύνδεσης Ελληνικών ΑΕΙ.

 14. Μπίμπου – Νάκου, Ι., Κιοσέογλου, Γ., & Στογιαννίδου Α. (2001). Δυνατότητες και δυσκολίες παιδιών σχολικής ηλικίας στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον. Ψυχολογία, 8(4),506-525.

 15. Μπίμπου – Νάκου, Ι., Στογιαννίδου, Α., & Κιοσέογλου Γ. (2000). Η εκτίμηση δυνατοτήτων και δυσκολιών παιδιών σχολικής ηλικίας σε σχέση με τη ψυχοκοινωνική λειτουργικότητα της οικογενείας. Παιδί και Έφηβος – Ψυχική Υγεία και Ψυχοπαθολογία, 2(1), 48-68.

 16. Μπίμπου-Νάκου, Ι., Κιοσέογλου, Γ., & Στογιαννίδου (2000). Ερωτηματολόγιο Δυνατοτήτων και Δυσκολιών στο Σχολικό Πληθυσμό. Στο: Α. Ρούσσου (Επιμ.) Θέματα Ψυχομετρίας στην κλινική πράξη και έρευνα (σελ. 208-220). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

 17. Μπίμπου-Νάκου, Ι., Κιοσέογλου, Γ., & Στογιαννίδου (2000). Η συναισθηματική επιβάρυνση στο περιβάλλον των ψυχιατρικών ασθενών: ημιδομημένη συνέντευξη προσαρμοσμένη από τη συνέντευξη της G. Fadden (1987). Στο: 18. Στογιαννίδου, Α. (2001). Ερευνητικά ευρήματα για την αποτελεσματικότητα της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας: προτάσεις εφαρμογής στη συμβουλευτική και την εκπαίδευση συμβούλων. Στο: Ν. Φακιολάς, Μ. Κασσωτάκης, & Π. Μπερσίμης (Επιμ.) Εξελίξεις στη Συμβουλευτική και τον προσανατολισμό στην αυγή του 21ου αιώνα" (σελ. 226-233). Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

 18. Στογιαννίδου, Α. (2001). Σπουδές & εργασία για φοιτητές και απόφοιτους του Α.Π.Θ. Σπουδές & Σταδιοδρομία, 5 (Μάρτιος), 11- 18.

 19. Στογιαννίδου, Α. & Μπίμπου-Νάκου, Ι. (2001). Σύνδεση σχολείου και οικογένειας στο πλαίσιο συμβουλευτικής παρέμβασης στο σχολικό περιβάλλον. Στο: Π. Χηνάς (Επιμ.) Πρακτικά του Συνεδρίου «Ψυχολογία και εκπαίδευση στον 21ο αιώνα» (σελ. 64-76). Αθήνα: Ε.Σχο.Ψ.Ε.

 20. Ακριτίδου, Μ. & Στογιαννίδου, Α. (2001). Πρόγραμμα εξάσκησης μαθητών της Α' Γυμνασίου σε δεξιότητες μελέτης. Στο: Π. Χηνάς (Επιμ.) Πρακτικά του Συνεδρίου "Ψυχολογία και εκπαίδευση στον 21ο αιώνα" (σελ. 242-245). Αθήνα: Ε.Σχο.Ψ.Ε.

 21. Στογιαννίδου, Α., Ακριτίδου, Μ., & Χατζή, Σ. (2001). Σύνδεση μεταξύ σχολικής ετοιμότητας στο νηπιαγωγείο και μαθησιακών / συμπεριφορικών χαρακτηριστικών κατά τη φοίτηση στο δημοτικό σχολείο. Στο: Π. Χηνάς (Επιμ.) Πρακτικά του Συνεδρίου "Ψυχολογία και εκπαίδευση στον 21ο αιώνα" (σελ. 115-122). Αθήνα: Ε.Σχο.Ψ.Ε.

 22. Στογιαννίδου, Α. & Μπίμπου-Νάκου, Ι. (υπό δημοσίευση). Σύνδεση μεταξύ γεγονότων ζωής και εκτίμησης ψυχολογικής λειτουργικότητας παιδιών από γονείς και εκπαιδευτικούς. Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ψυχολογικής Έρευνας, Αλεξανδρούπολη, 24-27 Μαΐου 2001.

 23. Μπίμπου - Νάκου, Ι. & Στογιαννίδου, Α. (2002) Σύνδεση γονικής ψυχικής διαταραχής και ψυχοκοινωνικής υγείας παιδιών: εμπειρίες από την εφαρμογή ενός οικογενειακού μοντέλου προσέγγισης. Στο: Ν. Πολεμικός, Μ. Καίλα, & Φ. Καλαβάσης (Επιμ.) Εκπαιδευτική, οικογενειακή και πολιτική, ψυχοπαθολογία. Β' Τόμος (σελ. 164-185). Αθήνα: Ατραπός.

 24. Μπίμπου, I., Στογιαννίδου, Α., Παπαγεωργίου, Β., & Κιοσέογλου Γ. (2002). Κλίμακα Εκτίμησης Προσαρμοστικότητας και Συνοχής της Οικογένειας (Olson, D.: Family Adaptability Cohesion Evaluation Scale[FACES –III ). Στο: Α. Σταλίκας, Σ. Τριλίβα, & Π. Ρούσση (Εκδ.) Τα ψυχομετρικά εργαλεία στην Ελλάδα (σελ. 385-386). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

 25. Μπίμπου-Νάκου, I., Στογιαννίδου, Α., Κιοσέογλου, Γ., & Παπαγεωργίου, Β. (2002). Ερωτηματολόγιο Δυνατοτήτων και Δυσκολιών (Goodman, R.:Strengths and Difficulties Questionnaire). Στο: Α. Σταλίκας, Σ. Τριλίβα, & Π. Ρούσση (Εκδ.) Τα ψυχομετρικά εργαλεία στην Ελλάδα (σελ. 411-413). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

 26. Χαρβάτης, Α. & Στογιαννίδου, Α. (2003). Συγκριτική συμβολή των ψυχολογικών χαρακτηριστικών των μητέρων στις εκτιμήσεις τους για τις δυσκολίες συμπεριφοράς των παιδιών τους. Στο: Α. Κωσταρίδου-Ευκλείδη, Α. Στογιαννίδου, & Ε. Αυδή (Επιμ.), Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Ψυχολογίας, Τόμος Ε' (σελ. 467-492). Θεσσαλονίκη, Τμήμα Ψυχολογίας Α.Π.Θ.

 27. Στογιαννίδου, Α. (2004). Παροχή ψυχολογικών υπηρεσιών στον ομοφυλοφιλικό κόσμο. Στο Θ. Παπαζήση, Χατζητρύφων, Ν., & Κτενίδης, Θ. (Επιμ.) Το φύλο και η συμπεριφορά του (σελ. 59-72). Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής.

 28. Μπίμπου-Νάκου, Ι. & Στογιαννίδου, Α. (2004). Εμπειρίες παραμέλησης/ κακοποίησης σε οικογένειες με γονική ψυχική διαταραχή. Ψυχολογία, 11, 162-183.

 29. Λειβαδιώτου, Χ., Χατζησεβαστού-Λουκίδου, Χ., & Στογιαννίδου, Α. (2004). Γνώσεις ατόμων με σύνδρομο Down και στάσεις γονέων σχετικά με τη σεξουαλική συμπεριφορά. Παιδιατρική, 67, 105-114.

 30. Στογιαννίδου, Α. (υπό δημοσίευση). Εφαρμογές της Ορθολογιστικής-Συναισθηματικής Θεωρίας στο χώρο του σχολείου: Το παράδειγμα αντιμετώπισης μιας περίπτωσης σχολικής φοβίας. Στο Δ. Νικολόπουλος & Α. Ματσόπουλος (Επιμ.) Σχολική Ψυχολογία και οι Πρακτικές Εφαρμογές της στο Σχολικό Περιβάλλον.

 31. Μπίμπου – Νάκου, Ι. & Στογιαννίδου, Α. (Εκδ.) (2006). Πλαίσια συνεργασίας ψυχολόγων και εκπαιδευτικών για την οικογένεια και το σχολείο. Αθήνα: Δαρδανός

 32. Στογιαννίδου, Α. (υπό έκδοση). Αντιλήψεις των δύο φύλων για την επαγγελματική σταδιοδρομία. 
Συμμετοχή σε Επιστημονικούς - Επαγγελματικούς Οργανισμούς Εκτύπωση E-mail

Α. Ελληνικοί

 • Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία: Γενική Γραμματέας (2001-2003)

 • Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων: Μέλος Δ.Σ. και Υπεύθυνη Περιφέρειας (2001-2003)

 • Ψυχολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος

 • Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού

Β. Διεθνείς

 • American Psychological Association (Foreign Affiliate)

 • International Association for Cross Cultural Psychology

 • International Association of Applied Psychology

 
Κοινωνική Προσφορά Εκτύπωση E-mail
Χ.Α.Ν. Θεσσαλονίκης 1988-1997 και 2004-παρόν:
Μέλος της επιτροπής επιμορφωτικών προγραμμάτων. ΖΡόλος της επιτροπής είναι ο συντονισμός της λειτουργίας των επιμορφωτικών μαθημάτων και του παιδικού σταθμού "Παιδότοπος" της Χ.Α.Ν.Θ.
 
Εισηγήσεις- Διαλέξεις - Σεμινάρια σε κοινό συναφών ειδικοτήτων και γενικό κοινό:
 

ΘΕΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΟ
2001 Α. Εισήγηση ολομέλειας με θέμα: Θέματα σχολικής προσαρμογής Ημερίδα: Θέματα ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης κατά την εφηβική ηλικία Εκπαιδευτικοί
  Β. Εργαστήριο με θέμα: Προβλήματα ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης-Ψυχοπαθολογία Αμερικανικό Κολέγιο Ανατόλια,  
2001 Η χρήση των ψυχομετρικών εργαλείων στη διάγνωση των μαθησιακών δυσκολιών Σεμινάριο: Διεπιστημονική προσέγγιση στην εκτίμηση και αντιμετώπιση των μαθησιακών διαταραχών /Παιδοψυχιατρική Εταιρεία Ελλάδος Ειδικευόμενοι παιδοψυχιατρικής
2002 Ψυχική υγεία εφήβων και σχολικό περιβάλλον Εκδήλωση παρουσίασης περιοδικού «Παιδί και Έφηβος: Ψυχική Υγεία και Ψυχοπαθολογία»ΙΑΝΟΣ, Θεσσαλονίκη Γενικό κοινό
2002 Professional Qualifications for psychologists in Greece and in Europe American College of Thessaloniki, Μέλη του διδ. προσωπικού και φοιτητές/ριες
2002 Η επιθετικότητα στο σχολείο: Αίτια, πρόληψη, αντιμετώπιση Εκδήλωση Ένωσης Εκπαιδευτικών Κοζάνης Εκπαιδευτικοί  και γονείς
2003 Η πορεία των επαγγελματικών επιλογών και αποφάσεων: Συμφιλιώνοντας προσωπικές επιθυμίες και δυνατότητες με τις ευκαιρίες της αγοράς εργασίας. Διημερίδα, 1ο Γραφείο Δ/θμιας εκπαίδευσης Τρικάλων/ Ενιαίο Λύκειο Καλαμπάκας/ Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Ε. Λ. Καλαμπάκας, Καλαμπάκα Εκπαιδευτικοί, μαθητές  και γονείς 
2003 Εμπλοκή των γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία: προωθώντας τη συνεργασία σχολείου και οικογένειας. Ημερίδα: Εκπαιδευτικοί-Γονείς-Μαθητές «Για μια σύγχρονη εκπαίδευση»Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων μαθητών των σχολείων Α’ Δημοτικού Διαμερίσματος Θεσσαλονίκης Εκπαιδευτικοί, μαθητές  και γονείς 
2003 Γενικές αρχές αντιμετώπισης παιδιών με νοητική υστέρηση. Ψυχοτεχνικά μέσα διάγνωσης της αναπηρίας Κέντρο Ειδικής Αγωγής, Θεσσαλονίκη Εργαζόμενοι σε ΚΔΑΥ και ΣΜΕΑ
2004 Προϋποθέσεις και προοπτικές για το επάγγελμα του/ ης  ψυχολόγου Λύκειο Κουφαλίων, Ημερίδα Επαγ. Προσανατολισμού Μαθητές-ριες
2004 Επικοινωνώντας και στηρίζοντας τους εφήβους στην οικογένεια ΚΕΣΥΠ, Γιαννιτσά Εκπαιδευτικοί και γονείς
2005 Σχολική αποτυχία και σχολικές ανησυχίες-φοβίες Δήμος Πτολεμαϊδας  Ανοιχτό Λαϊκό Πανεπιστήμιο
 
 
 
Άλλες Επιστημονικές Δραστηριότητες Εκτύπωση E-mail

ΚΕΣΥ, Επιτροπή ψυχολόγων για τα ειδικότερα προσόντα και τις αρμοδιότητες των ψυχολόγων

 • Μέλος της επιτροπής ψυχολόγων του ΚΕΣΥ για τα ειδικότερα προσόντα των ψυχολόγων από 1.6.99 έως 31.12.03(Υπουργική Απόφαση Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας ΔΥ1δ/ΓΠ4336/2003 )

Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής

 • 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικής Ψυχολογίας, Αθήνα, Δεκέμβριος 2001

 • 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Ρόδος, Μάιος 2003

 • 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Αθήνα, Νοέμβριος 2003

 • Πρώτη διημερίδα συμβουλευτικής ψυχολογίας , Κομοτηνή, Μάρτιος 2005

 • Πανελλήνιο Συνέδριο ΨΕΒΕ Σχολείο και Οικογένεια, Ιωάννινα Μάρτιος 2005


Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής

 • Διεθνές Συνέδριο Συμβουλευτικής - International Association for Counseling Θεσσαλονίκη, Μάιος 2000

 • Μέλος οργανωτικής επιτροπής 26th International Congress of Applied Psychology, Αθήνα 2006 (εκλεγμένο μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων)


Πρόεδρος Οργανωτικής-Επιστημονικής Επιτροπής

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικής Ψυχολογίας, Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2002


Κριτής σε Επιστημονικές Εκδόσεις

 • Ψυχολογία

 • Παιδαγωγική Επιθεώρηση

 • Επιθεώρηση Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού

 • Μέντορας (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο)

 • Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Ψυχολογίας του Α.Π.Θ.


Επιμέλεια Έκδοσης

Α. Κωσταρίδου-Ευκλείδη, Α. Στογιαννίδου, & Ε. Αυδή (Επιμ.), Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Ψυχολογίας, Τόμος Ε'. Θεσσαλονίκη, Τμήμα Ψυχολογίας Α.Π.Θ.


 
Δραστηριότητες Εφαρμογής Σχολικής Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση Εκτύπωση E-mail

Α. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΧΟΛΕΙΑ Α’ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Από 1996 και πιο συστηματικά από το 1999 έως το 2004 λειτούργησε πειραματική συμβουλευτική υπηρεσία όπου συμμετείχαν προπτυχιακοί φοιτητές/ριες του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Α.Π.Θ. και μεταπτυχιακοί φοιτητές/ριες του Τμήματος Ψυχολογίας (Τομέας Εξελικτικής – Σχολικής Ψυχολογίας), υπό την εποπτεία των Α. Στογιαννίδου και Ι Μπίμπου.

Η συνεργασία αφορούσε τα εξής σχολεία:

 • 9ο Δημοτικό Σχολείο, Φοίνικας Θεσσαλονίκης

 • 54ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

 • 92ο Δημοτικό Σχολείο Κάτω Τούμπας Θεσσαλονίκης

 • 81ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

 • 1ο, 2ο και 3θέσιο Πειραματικά Σχολεία Θεσσαλονίκης


Β. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ. ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η συνεργασία ξεκίνησε το εαρινό εξάμηνο του 2003 και συνεχίζεται στο παρόν. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν φοιτητές/ριες του μεταπτυχιακού προγράμματος Εξελικτικής & Σχολικής Ψυχολογίας υπό την εποπτεία της Α. Στογιαννίδου και αφορά (α) τη διερεύνηση των αναγκών της εκπαιδευτικής κοινότητας (μαθητών, εκπαιδευτικών, γονέων) ως προς την κάλυψη ψυχοκοινωνικών αναγκών και (β) την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου, γονείς και μαθητές.


Γ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ. ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΠΥΞΙΔΑ»

Η συνεργασία ξεκίνησε το Δεκέμβριο 2003 και συνεχίζεται στο παρόν. Αφορά τη διεξαγωγή ερευνών με στόχο την αξιολόγηση προγραμμάτων παρέμβασης της ΠΥΞΙΔΑΣ.


Δ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Το δίκτυο δημιουργήθηκε μέσα από τις δραστηριότητες του μαθήματος «Σύνδεση σχολείου και οικογένειας (Ψ459)», τις δράσεις του προγράμματος ΝΙΟΒΗ και τις παλαιότερες συνεργασίες με δημοτικά σχολεία της Θεσσαλονίκης. Η οργάνωση και εποπτεία γίνεται κυρίως από τη συντάκτρια του παρόντος, την Ι. Μπίμπου-Νάκου, Επίκουρη Καθηγήτρια ΠΤΔΕ, ΑΠΘ και την Μ. Αντωνιάδου, Κοινωνική Λειτουργό, Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής Ανατολικού Τομέα Θεσσαλονίκης.

Ενδεικτικά, για το έτος 2004-2005 προσφέρθηκε βοήθεια, σε εβδομαδιαία βάση, σε 30 περίπου μαθητές και μαθήτριες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.


 
Προσφατη Συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα Ερευνητικά Προγράμματα Εκτύπωση E-mail

Πρόγραμμα Μορφωτικών Ανταλλαγών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 2005

Χορήγηση υποτροφίας για 10μερη επίσκεψη στο Freie Universitat στο Βερολίνο Γερμανίας, για ερευνητική συνεργασία με τον Καθηγητή F. Perlwitz, (βλ. Παράρτημα)

«Προωθώντας την ισότητα των φύλων κατά τη μετάβαση από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας: Δράσεις συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού με την οπτική του φύλου» (ΕΠΕΑΕΚ) 2004-2007

Μέλος ομάδας έργου για τις δράσεις εφαρμογών ΣΕΠ στα σχολεία και τις δράσεις συμβουλευτικής

 

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τμήματος Ψυχολογίας ΑΠΘ (ΕΠΕΑΕΚ)

1997-παρόν

Μέλος επιστημονικής επιτροπής


Αναμόρφωση Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών (ΕΠΕΑΕΚ)

2003-2005

Υπεύθυνη ενός κύκλου μαθημάτων και διδάσκουσα τριών μαθημάτων


Διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα για την Ισότητα των Φύλων (Τμήμα Ψυχολογίας και Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής ΑΠΘ) (ΕΠΕΑΕΚ)

2003-2006

Μέλος επιτροπής αξιολόγησης


Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας: ΠΕΝΕΔ Ε312 «Χρήση Εικονικής πραγματικότητας για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών» (2003- 2005)

Επιστημονικώς Υπεύθυνη του Προγράμματος

Το πρόγραμμα διεξάγεται σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής του Α.Π.Θ.


ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ: «Παιδιά με χαμηλή σχολική επίδοση και παραπομπή σε διαγνωστικές υπηρεσίες: ακαδημαϊκοί και ψυχοκοινωνικοί παράγοντες» (2003-2006)

Επιστημονικώς υπεύθυνη του Προγράμματος


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΦΝΗ (European Commission)

Α. 2001: «Γονική ψυχική διαταραχή και ψυχοκοινωνική υγεία των παιδιών»

Μέλος επιστημονικής ομάδας

Β. 2003: «Γονική ψυχική διαταραχή και ψυχική υγεία παιδιών»

Μέλος επιστημονικής ομάδας.


ΕΠΕΑΕΚ «Έγκαιρη και συστηματική ανίχνευση, αξιολόγηση και υποστήριξη των μαθητών με μαθησιακά προβλήματα και προβλήματα λόγου και ομιλίας και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» (2006-2008)

Επιστημονικώς υπεύθυνη ΥΠΟΕΡΓΟΥ: «Ψυχομετρικό κριτήριο αντιληπτικής λειτουργίας για παιδιά και εφήβους»


 
Created by George Kolios based on dari's layout www.oswd.org