Department Of Psychology A.U.TH.
Αρχική arrow Δικαίου Μαρία
Δικαίου Μαρία
Γενικά Στοιχεία Εκτύπωση E-mail

Καθηγήτρια Κοινωνικής Ψυχολογίας Τμήμα Ψυχολογίας Α.Π.Θ.

 
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Τμήμα Ψυχολογίας Φιλοσοφική Σχολή

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 54006 Θεσσαλονίκη

Τηλ. +302310997345 Φαξ+302310997384

Email Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε

 

Τίτλοι Σπουδών:

1975: Πτυχίο Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Α.Π.Θ.

1982: Διδακτορικό Δίπλωμα Psychology Department, Stirling University, UK


Διατριβές επί διδακτορία (εποπτεία)
  • Περατωμένες διατριβές στο Τμήμα Ψυχολογίας του ΑΠΘ σε θέματα όπως: Κοινωνικο - ψυχολογικοί παράγοντες στη διοίκηση οργανισμών, Ο τηλεθεατής των ειδήσεων: Κατασκευάζοντας τους πρωταγωνιστές του πολέμου στη Γιουγκοσλαβία, Music as a means to promote Human Rights , Μαster’ς Thesis Έδρα UNESCO, Α.Π.Θ.

  • Διατριβές εν τη γενέσει στο Τμήμα Ψυχολογίας του ΑΠΘ σε θέματα όπως: Κοινωνικο-ψυχολογικοί παράγοντες στις διαδικασίες λήψης απόφασης για τη δωρεά οργάνων, η αβεβαιότητα για την εύρεση εργασίας σε νέους της β γενιάς μεταναστών, Μετανάστες και παροχή φροντίδας: Κοινωνικο-ψυχολογικές διαστάσεις.

  • Διατριβές εν τη γενέσει σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού:

  • Intervention strategies and stages of change in drug users coming from countries with different family support systems (Centre for Drug Misuse Research

  • University of Glasgow), The organization culture of the European Decentralized Agencies( European University Institute, Department of Social and Political Science, Florence).

Μεταδιδακτορική έρευνα

  • Μποζατζής, Ν. (2002). Εθνικιστικός λόγος και σεισμοί στη Τουρκία" (με υποτροφία ΙΚΥ).

  • Μπάκα, Α.( εν τη γενέσει). Αντιλήψεις και αναπαραστάσεις του πολέμου και της τρομοκρατίας στο λόγο: Συγκριτική μελέτη σε εθνικό και υπερεθνικό πλαίσιο.



ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ


Η Μ. Δικαίου έχει μακρόχρονη εμπειρία σε έρευνες κοινωνικής ψυχολογίας σε θέματα μειονοτήτων, παρεμβάσεων στην κοινότητα εναντίον του αποκλεισμού, κοινωνικών ταυτοτήτων, διομαδικών σχέσεων και οργανισμών. Τριάντα περίπου δημοσιεύματα στο διεθνή χώρο (άρθρα σε περιοδικά όπως το Internatinal Migration, European Social Psychology και κεφάλαια σε βιβλία όπως στο J. Gibson-Cline (1996) (ed.), Adolescence: From Crisis to Coping. Oxford: Butterworth-Heinemann,και στο D.Turton and J. Gonzalez (1999)(eds.), Cultural Identities in Europe. Bilbao: Humanitariannet), άρθρα (περιοδικό Ψυχολογία, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών) και βιβλία (όπως το Μ. Δικαίου & D. Berkeley (2004) (Επιμ. Έκδ.), Οργανισμοί: Ζητήματα έρευνας και ανάπτυξης στις σύγχρονες κοινωνίες (σ. 299-303). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, και το Μαρκουλής, Δ., & Δικαίου, Μ. (2005) (Επιμ. Έκδ.). Πολιτική ψυχολογία: Προβλήματα και προοπτικές. Αθήνα: Δαρδανός Τυπωθήτω) στον Ελληνικό χώρο, αντανακλούν την ως άνω ενασχόληση.

 
ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (2004-2007) Εκτύπωση E-mail

1.     Δικαίου, Μ. (2004). Η έρευνα δράσης ως μέσο κινητοποίησης διαλόγου σε σχολικούς οργανισμούς. Στο Μ. Δικαίου, & D. Berkeley (Eπιμ. Έκδ.), Οργανισμοί: Ζητήματα έρευνας και ανάπτυξης στις σύγχρονες κοινωνίες (σ. 144-162). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

2.     Παπαδοπούλου, Ε., & Δικαίου, Μ. (2004). Οργανισμοί κοινωνικής υποστήριξης: Ένα μοντέλο διαμεσολάβησης στη σχέση κράτους - πολίτη. Στο Μ. Δικαίου & D.Berkeley (Επιμ. Έκδ.), Οργανισμοί: Ζητήματα έρευνας και ανάπτυξης στις σύγχρονες κοινωνίες (σ. 163-180). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

3.     Δικαίου, Μ., & Μπάκα, Α. (2004). Μεταφορά και μετάδοση γνώσεων στην ανώτατη εκπαίδευση. Περιορισμοί και δυνατότητες. Στο Μ. Δικαίου & D. Berkeley (Επιμ. Έκδ.), Οργανισμοί: Ζητήματα έρευνας και ανάπτυξης στις σύγχρονες κοινωνίες (σ. 245-266). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

4.     Δικαίου, Μ. (2004). Έρευνα και οργανισμοί στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα: Δυνατότητες και προοπτικές. Στο Μ. Δικαίου & D. Berkeley (Επιμ. Έκδ.), Οργανισμοί: Ζητήματα έρευνας και ανάπτυξης στις σύγχρονες κοινωνίες (σ. 299-303). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

5.     Δικαίου, Μ., Ρούσση, Π., & Χρηστίδης, Δ. (Επιμ. Έκδ.) (2004). Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Ψυχολογία του ΑΠΘ., Τόμος ΣΤ'. Θεσσαλονίκη: Α.Π.Θ. (σελ. 350)

6.     Δικαίου, Μ. (2004). Βιβλιοπαρουσίαση για το Μ.Φατούρου, Ο βασανιστής ως όργανο της Κρατικής Εξουσίας. Ουτοπία, 60, Μάιος-Ιούνιος ( σ.190-93).

7.     Δικαίου, Μ. (2005). Κινητοποίηση πολιτών: Θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις. Στο Δ. Μαρκουλής, & Μ. Δικαίου (Επιμ. Έκδ.), Πολιτική ψυχολογία: Προβλήματα και προοπτικές, Αθήνα: Δαρδανός Τυπωθήτω.

8.      Παπαδοπούλου, Ε. και Δικαίου, Μ. ( 2006).  Μεθοδολογία παρεμβάσεων στη κοινότητα. Το παράδειγμα προσέγγισης Τσιγγάνικων κοινοτήτων. Στο Ε. Παπαδοπούλου (Επιμ. Εκδ.),  Υποστήριξη των τοπικών κοινωνικών δομών και υπηρεσιών σε θέματα Τσιγγάνων. Παραγωγή μεθοδολογικών εργαλείων, Πρώτος Κύκλος: Εισαγωγή στην ολοκληρωμένη προσέγγιση για την υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης Τσιγγάνων πολιτών στις τοπικές κοινωνίες. Έκθεση Πεπραγμένων, Οικοκοινωνία, Θεσσαλονίκη, 2006 (σελ. 19-23).

9.     Δικαίου, Μ.(2006).  Σχέδια δράσης. Θεωρητικό και Μεθοδολογικό πλαίσιο. Στο Ε. Παπαδοπούλου (Επιμ.Εκδ.), Υποστήριξη των τοπικών κοινωνικών δομών και υπηρεσιών σε θέματα Τσιγγάνων. Παραγωγή μεθοδολογικών εργαλείων. Τρίτος κύκλος: Σχεδιασμός σχεδίου δράσης για την κοινωνική ένταξη των πολιτών Τσιγγάνικης καταγωγής στις τοπικές κοινωνίες στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Έκθεση Πεπραγμένων, Οικοκοινωνία, Θεσσαλονίκη, 2006 ( σελ. 17-20).

10.  Baka, A., Dikaiou, M. (2007, under review). Interpretative repertoires, subject positions and ideology in focus groups discussing war: a critical discursive analysis of Greek youth talking about  the Kossovo war. International Journal of Critical Psychology.

 
ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ( 2004-2007) Εκτύπωση E-mail

1.     Δικαίου, Μ. (2004). Οργάνωση κατόπιν πρόσκλησης συμποσίου με θέμα: Quality in an inequality context: Strategies of support for migrant and minority groups. 1st International Conference, Psychological Society of Northern Greece. Quality of Life and Psychology, 3 - 5 December , Thessalonicι, Greece.

2.     Dikaiou, M. (2004). Ανακοίνωση στο παραπάνω συμπόσιο με τίτλο: The prisoner - family relations in the context of community: types of situations, beliefs and networks of support. 1st International Conference, Psychological Society of Northern Greece. Quality of Life and Psychology, 3 - 5 December, Thessaloniki , Greece.

3.     Δικαίου, Μ. (2004). Ανακοίνωση στο παραπάνω συμπόσιο με τίτλο: Citizen's participation, health inequalities and change in deprived communities. A critical perspective. 1st International Conference, Psychological Society of Northern Greece. Quality of Life and Psychology, 3 - 5 December, Thessalonici, Greece.

4.     Dikaiou, M. (2005). Οργάνωση κατόπιν πρόσκλησης συμποσίου με θέμα: Construction of Otherness in Contemporary Greece. 8th European Conference of Psychological Assessment, 31 August-4th September, Budapest.

5.     Δικαίου, Μ. (2005). Συμμετοχή κατόπιν πρόσκλησης σε στρογγυλό τραπέζι με  θέμα:  Ίδρυση των Παιδαγωγικών Τμημάτων:  Πρώτες Εμπειρίες. Συντονιστής Χ. Φράγκος. Ημερίδα Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής του Α.Π.Θ., 25-27 Μαΐου, Θεσσαλονίκη.

6.     Δικαίου, Μ. (2006). Ανακοίνωση κατόπιν πρόσκλησης στο άνοιγμα ημερίδας με θέμα:Πολυπλυτισμικότητα.Διεπιστημονικέςπροσεγγίσεις.ΠανεπιστήμιοΜακεδονίας,12 Μαΐου, Θεσσαλονίκη.

7.     Χαρίτου – Φατούρου, Μ., Δικαίου, Μ. (2007). Διοργάνωση και Συντονισμός κατόπιν πρόσκλησης σεμιναρίου με θέμα : Διεθνής πρόταση για την κοινωνικοποίηση ατόμων Γ’ ηλικίας. Πέμπτο (5ο) Συνέδριο για τη νόσο ALZHEIMER, 22-25 Φεβρουαρίου, Θεσσαλονίκη. 

8.     Χαρίτου -Φατούρου, Μ.,  Δικαίου, Μ., Κανάκη, Α.,  Καρακίτσιου, Β. (2007). Γενική εισαγωγή στην έρευνα-Πρώτα αποτελέσματα της έρευνας στην Ινδία. Ανακοίνωση στο σεμινάριο με θέμα : Διεθνής πρόταση για την κοινωνικοποίηση ατόμων Γ’ ηλικίας. Πέμπτο (5ο) Συνέδριο για τη νόσο ALZHEIMER, 22-25 Φεβρουαρίου, Θεσσαλονίκη. 

9.     Χαρίτου -Φατούρου, Μ.,  Καρακίτσιου, Β.,  Δικαίου, Μ.,  Κανάκη, Α. (2007). Πρώτα αποτελέσματα της έρευνας για την ενεργοποίηση των ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Ανακοίνωση στο σεμινάριο με θέμα : Διεθνής πρόταση για την κοινωνικοποίηση ατόμων Γ’ ηλικίας. Πέμπτο (5ο) Συνέδριο για τη νόσο ALZHEIMER, 22-25 Φεβρουαρίου, Θεσσαλονίκη

10.  Κανάκη, Α., Χαρίτου -Φατούρου, Μ.,  Δικαίου, Μ., Καρακίτσιου, Β. (2007).  Παρουσίαση πορισμάτων πιλοτικής ομάδας εστίασης για τους ηλικιωμένους στην Ελλάδα. Ανακοίνωση στο σεμινάριο με θέμα : Διεθνής πρόταση για την κοινωνικοποίηση ατόμων Γ’ ηλικίας. Πέμπτο (5ο) Συνέδριο για τη νόσο ALZHEIMER, 22-25 Φεβρουαρίου, Θεσσαλονίκη

11.  Καρακίτσιου, Β., Δικαίου, Μ., Χαρίτου-Φατούρου,Μ., Κανάκη, Α. (2007) Η προσφορά βοήθειας ή εργασίας των ηλικιωμένων προς την κοινότητα ως ευεργετικός παράγοντας στην μακροζωία τους. . Ανακοίνωση στο σεμινάριο με θέμα : Διεθνής πρόταση για την κοινωνικοποίηση ατόμων Γ’ ηλικίας. Πέμπτο (5ο) Συνέδριο για τη νόσο ALZHEIMER, 22-25 Φεβρουαρίου, Θεσσαλονίκη

 
Δραστηριότητες Εκτύπωση E-mail
  • Μέλος συντακτικών επιτροπών επιστημονικών περιοδικών (International Migration, New Review of Social Psychology, Ψυχολογία (Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία),Ψυχολογικά θέματα (Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων),Περιοδικό της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος (ΨΕΒΕ),Κοινωνία και ψυχική Υγεία) και

  • Μέλος επιστημονικών εταιρειών(Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία (Μέλος των κλάδων Πολιτικής και Κοινωνικής Ψυχολογίας),Ψυχολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος, International Round Table for the Advancement of Counseling ,Ιnternational Research Seminar (IRS),European Association for Counseling,International Society of Political Psychology,The Society for the Psychological Study of Social Issues, British Psychological Society (Social Psychology section).

 
Created by George Kolios based on dari's layout www.oswd.org