Κάποιες καταχωρήσεις

Inner presence: consciousness as a Biological Phenomenon
inner_presence.jpgΤαξινομικός αριθμός: BF311.R396 2006
Τίτλος: Inner presence: consciousness as a Biological Phenomenon
Θέμα1: Consciousness- Physiological aspects
Θέμα2: Consciousness
Θέμα3: Sleep- Research
Θέμα4: Dreams- Research
Συγγραφέας: Revonsuo, Antii
Έτος: 2006

Αρχική Σελίδα Μεταπτυχιακές Εργασίες Βαθειά δυσλεξία στα ελληνικά : μελέτη περίπτωσης
Βαθειά δυσλεξία στα ελληνικά : μελέτη περίπτωσης PDF Print E-mail
Ταξινομικός αριθμός: RC394.W6.M74 2005
Τίτλος: Βαθειά δυσλεξία στα ελληνικά : μελέτη περίπτωσης
Θέμα1: Αναγνωστική ανικανότητα
Θέμα2: Αλεξία
Θέμα3: Δυσλεξία - Μελέτες περιπτώσεων
Συγγραφέας: Εμμανουήλ, ΄Αννα
Έτος: 2005


Περίληψη

Το θέμα της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη του πρώτου περιστατικού με επίκτητη βαθειά δυσλεξία στα ελληνικά. Η μελέτη του περιστατικού γίνεται με βάση τα μοντέλα  επεξεργασίας της γνωστικής νευροψυχολογίας για το φυσιολογικό λειτουργικό σύστημα της ανάγνωσης. Αναλυτικότερα, περιγράφονται: α) η οργάνωση του λεξικού συστήματος  και η λειτουργική εσωτερική δομή του συστήματος της ανάγνωσης, β) οι διάφοροι τύποι επίκτητης διαταραχής της ανάγνωσης που είναι δυνατό να προκύψουν μετά από επιλεκτική βλάβη σε κάθε διαφορετικό γνωστικό μηχανισμό ή οδό του φυσιολογικού λειτουργικού συστήματος της ανάγνωσης, γ) λεπτομερής διερεύνηση του παρόντος περιστατικού με τον σχεδιασμό κατάλληλων έργων, βασισμένων στις μεθόδους αξιολόγησης της γνωστικής νευροψυχολογίας, που οδήγησαν στην τελική διάγνωση της πρώτης περίπτωσης βαθειάς δυσλεξίας, με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της στα ελληνικά.